polska droga do wolności

Warszawski Komitet Obywatelski

KAMPANIA WYBORCZA

 

plakat-nie-spij-bo-cie-przeglosuja-1-214x300 KAMPANIA WYBORCZAkartka-wybierz-solidarnosc-300x216 KAMPANIA WYBORCZADla tych, którzy zaangażowali się w kampanię wyborczą „S” to był czas osobistego zmieniania ustroju Polski. Zobacz także kulisty funkcjonowania biura wyborczego w Warszawie – słynnej „Niespodzianki”.

Nasza kampania wyborcza była niezwykle żywiołowa. W całej Polsce zaangażowało się w nią spontanicznie bardzo wiele osób. W warszawskim biurze wyborczym „S” zauważalna była wielka aktywność młodych ludzi, nawet uczniów podstawówek!  Byli to głównie wolontariusze z liceów, zwłaszcza z Międzyszkolnego Komitetu Solidarności. Dowodził nimi bardzo sprawnie Wojtek Dorosz (później dziennikarz radiowej „Trójki) – wówczas moja „prawa ręka”. Też był w „Niespodziance” praktycznie przez cały czas…  Według relacji Wojtka (ja tego nie pamiętam) koordynację działań licealistów przejął Rafał Trzaskowski (obecny prezydent Warszawy), także z XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. To oni nocami biegali po mieście z wiadrami kleju i lepili nasze plakaty i ulotki wyborcze.

Wygraliśmy nie tylko dzięki temu, że Polska dojrzała do ustrojowych zmian. Także dzięki ogromnemu, osobistemu zaangażowaniu bardzo wielu wolontariuszy – działaczy „S”, mieszkańców Warszawy oraz innych miast Polski. Byliśmy dumni z tego, że tworzymy historię!PZPR w ataku

1989-06-Bajtel-20-pzpr-w-ataku-214x300 KAMPANIA WYBORCZAKiedy czyta się wiszące na murach plakaty propagandowe PZPR i jej satelitów, nieodparcie ich treść sugeruje, kto w tym kraju rzeczywiście jest siłą prącą do reform i gruntownych zmian systemowych. Oczywiście nie trzeba dodawać, że siłą ta jest PZPR – tak przynajmniej wynika z rozwieszanych po mieście kolorowych plakatów. Dziwny jest jedynie fakt, że owi prawdziwi reformatorzy jakby ukrywali swoja partyjną przynależność – kandydaci są bojowi, pełni reformatorskiego zapału, lecz starannie chowają swoją czerwoną legitymację. jeżeli ich reformy mają wyglądać tak, jak reformy ich partyjnych poprzedników, to mają rację wstydząc się przynależności do PZPR.

PZPR w przedwyborczym ataku nie przebiera w środkach. Generalną zasadą jest przypisywanie stronie przeciwnej, czyli „Solidarności”, tych brzydkich cech które już od dawna stanowią przecież monopol czerwonego. Zarzuca się nam, że prowadzimy kampanię wyborczą w sposób ostro konfrontacyjny, sprzeczny z ustaleniami „okrągłego stołu”. Ciekawi mnie, jakie to krasnoludki zrywają nocami plakaty wyborcze „S”, atakują personalnie niektórych działaczy w prasie, radiu i tv – czyż nie czerwone?? Zarzuca się nam swoisty terroryzm moralny wobec wyborców i konkurentów, niedemokratyczny tryb wyłaniania kandydatów, chęć głosowania blokiem, mglistość programu wyborczego, negowanie dorobku 45 lat PRL-u, osłabianie mocy obronnej, „kupczenie” Ziemiami Zachodnimi, tworzenie antyradzieckiego klimatu, organizowanie strajków. Niektóre „zarzuty” strony przeciwnej mogą stanowić nasz powód do dumy, jako chociażby chęć prywatyzacji gospodarki czy „paraliż prac parlamentarnych” w wyniku wyborczego zwycięstwa „S” – to, że parlament nie będzie rutynowo „uchwalał” ustaw zmajstrowanych wcześniej w odpowiednich wydziałach KC PZPR, to że gospodarka będzie funkcjonować na zasadach rynkowych – to przecież zwycięstwo rynkowego rozsądku nad dogmatyczną głupotą.

wybory-1989-300x172 KAMPANIA WYBORCZAWarszawski Komitet Obywatelski „S” przygotował nie tak dawno analizę artykułów o tematyce wyborczej, publikowanych w „Trybunie Ludu”, „Żołnierzu Wolności” i „Życiu Warszawy”. Czytamy w niej m.in.: „ostrość i gwałtowność tej kampaniiwynika niewątpliwie z niecodziennej siły kampanii KO „S”, dużej frekc\wencji na zebraniach, wielotysięcznego poparcia w zgłoszeniach kandydatów. Wyniki wstępnych sondaży wskazują jednoznacznie na zwycięstwo „Solidarności”. Nadzieje, że „S” nie będzie zdolna zorganizować się w tak krótkim czasie okazały się bezpodstawne. Mozna z łatwością zaobserwować częściowy przynajmniej powrót Sierpnia, ludzie są bardziej pogodni, życzliwi dla siebie, wraca poczucie solidarności.

W tej sytuacji propaganda oficjalna zdecydowała się na próbę przywołania atmosfery końca roku 1981: pustych półek, strajków, demonstracji. Odmowa rejestracji NZS obliczona jest właśnie na przypomnienie strajków studenckich z przełomu listopada i grudnia 1981. Widoczna jest jednak słabość tej propagandy, obliczonej głównie na zwolenników obozu rządowego, ludzi już przekonanych, których trzeba w okresie wyborczym umocnić jeszcze bardziej w ich poglądach i postawach (klasyczny typ tzw. propagandy wzmocnienia). Skierowan jest do ludzi w wieku średnim i starszych, odczuwających lęk przed nową, nieznaną im rzeczywistością polityczną. To wydaje się też być nieskuteczne, ludzie z tych kategorii wiekowych chcą wziąć udział w wyborach i chcą głosować na KO „S”. Przewidywać też należy, że propagandziści widząc nieskuteczność tych wysiłków, przerzucą się na tzw. „czarną” propagandę, poprzez produkowanie fałszywych apeli podpisywanych przez zwolenników „S”, czy wręcz KO „S”. Próby takie już miały miejsce.

W przeciwieństwie do obozu rządowego, opozycja dysponuje jasnym i zrozumiałym dla wszystkich symbolem – jest nim oczywiście „S”. Hasło „PZPR” większość ludzi odbiera negatywnie. Dlatego kandydaci władzy prezentują sie pod popularnymi hasłami, podkreślając głównie swą gotowość do walki z bolączkami życia codziennego. Stąd oficjalna propaganda ma charakter klasyczny – „wybierzcie każdego, byle nie „Solidarność”. Tego typu propaganda ma zazwyczaj dużą skuteczność. W obecnych wyborach w Polsce jest jak na razie bezskuteczna, lecz nie można jej nie doceniać. Należy bowiem oczekiwać wzrostu napięć, co uzasadni propagandę rządową.

artykuł pochodzi z pisma młodzieży solidarnej „BAJTEL” nr 20, z maja 1989 r. – pobierz numer (pdf).


zobacz publikacje „Gazety Wyborczej” w trakcie kampanii wyborczej „S”:


 nalepka-i-love-s-300x85 KAMPANIA WYBORCZA

 

Program Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”

plakat-aby-byly-z-nas-dumne-300x225 Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"Dlaczego idziemy głosować?

Wszywamy wszystkich do udziału w wyborach dlatego, że widzimy pożytek jaki Polska może osiągnąć przez udział sił niezależnych w Sejmie i Senacie. To ważna szansa na dziś i na przyszłość. Wiemy, że tysiące ludzi zadaje sobie pytanie: dlaczego mielibyśmy uczestniczyć w tych wyborach? Co nam to da? Przecież to nie są w pełni demokratyczne wybory! Chcemy odpowiedzieć na te pytania.

Stając do wyborów nie zamykamy oczu na nadal niedemokratyczny charakter systemu rządzenia krajem i nie zamierzamy go uwiarygadniać. Chcemy ten system zmieniać, dokonując tego na drodze ewolucyjnych przemian, wykorzystując także metody parlamentarne. Otwarcie możliwości ograniczonego udziału w parlamencie nie jest łaską ze strony władz, lecz oddaniem narodowi tego co mu się należy. Nastąpiło to po wielu latach zmagań, na które złozyły sie krwawo stłumione wystąpienia robotnicze poczynając od roku 1956, strajki roku 1980, powstanie NSZZ „Solidarność”, uporczywa walka w obronie praw obywatelskich i ludzkich, prowadzona przez nasz naród po 13 grudnia 1981 roku.

Już z górą czterdzieści lat rządy w Polsce są niedemokratyczne i niekontrolowane. Tegoroczne wybory nie uczynia ich demokratycznymi. Mogą jednak sprawić, że odtąd społeczeństwo będzie kontrolować rządy przez swych niezależnych przedstawicieli. Stanie się tak, jeśli w obu izbach znajdzie się odpowiednia liczba wybranych przez nas osób. Muszą to być ludzie mądrzy, pracowici i dociekliwi, a przede wszystkim uczciwi, tacy którzy nie dadzą się kupić lub złamać.

Niezależna mniejszość w parlamencie nie sformuje rządu i nie zdoła powołac prezydenta po naszej myśli. Będzie jednak prawomocnie i głośno wyrażać wolę społeczeństwa polskiego i mobilizować opinię publiczną. Już nie będzie można rządzić całkowicie wbrew jej zdaniu. Będzie ona mogła uzyskać informacje dotąd nieujawniane, bez których trudno kontrolować władze i reformować państwo.

Według ustalonych przez Okrągły Stół zasad, potwierdzonych ustawą sejmową, Senat będzie mógł oddalać każdą ustawę, którą uzna za szkodliwą. Dla jej prawomocnego uchwalenia Sejm będzie wtedy potrzebował wiekszości 2/3 czyli 66,6 %. Nie znajdzie takiej większości, gdy 35 % posłów wystąpi ze sprzeciwem. A taki jest właśnie procent miejsc, które możemy zdobyć. Tworzy to możliwość sprzeciwienia się przez Parlament pospiesznie narzucanym, nieprzemyślanym czy wręcz szkodliwym projektom ustawodawczym. Takiego skutecznego sprzeciwu dotąd brakowało. Jednak nie chcemy się ograniczać do sprzeciwu. Nasza obecność będzie miała wpływ na pracę ustawodawczą Parlamentu i politykę rządu.

plakat-glosuj-na-solidarnosc-300x210 Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"Do czego będziemy dążyć?

Naszym celem jest suwerenność narodu i niepodległość kraju, naprawa Rzeczypospolitej. Dążyć do tego celu chcemy stosując metody legalnej działalności, parlamentarnej walki politycznej. Dążymy do ugruntowania praw ludzkich i obywatelskich, aby wolni ludzie mogli wspólnie budować swój kraj. Dążymy do przebudowy gospodarki i do nowej polityki społecznej, abt praca nabrała znów sensu, a ludzie zyskali należne im godne warunki życia.

Prawa obywatelskie

1. Konstytucja

Przebudowa państwa powinna być oparta na nowej konstytucji odpowiadającej demokratycznym tradycjom Polaków, realizującej ideę wolności i równości obywateli, bez względu na narodowość, przekonania religijne, polityczne czy inne, gwarantującej suwerenność narodu i społecznie akceptowane metody sprawowania władzy.

Należy wykluczyć przyznanie jakiejkolwiek partii czy innej sile politycznej roli przewodniej czy kierowniczej, albo innego rodzaju przywilejów.

2. Wybory

Obecny układ wyborczy zawarliśmy jednorazowo. Następne wybory do Sejmu i Senatu muszą być w pełni demokratyczne, bez żadnych ograniczeń czy przywilejów.

3. Samorządy miast i gmin

Odtworzenie autentycznego samorządu miast i gmin stanowi ważny krok ku demokracji. Samorząd musi być wyłącznym gospodarzem swojego terenu, całkowicie oddzielonym od administracji państwowej. Rady muszą być wybierane w wyborach wolnych i demokratycznych. Dopiero spełnienie tych warunków nada sens posiadaniu własnego mienia i własnych finansów.

Miasta i gminy powinny mieć prawo do łączenia się w związki i być chronione przed ingerencją województw i władz centralnych. Tylko wtedy rolnik będzie właściwie traktowany w urzędzie, jego godność nie będzie poniewierana. Tylko wtedy może być zrealizowane hasło: „chłop na zagrodzie równy wojewodzie”.

4. Wolność stowarzyszeń

Będziemy chronić i rozwijać obywatelskie prawo do stowarzyszania się i prowadzenia działalności publicznej. Nasi posłowie i senatorowie będą rzecznikami środowisk i ugrupowań, które poparły ich program i kandydatury, a zwłaszcza NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i NZS.

Ich zadaniem będzie rozszerzanie wolności związkowych, konsekwentna realizacja pluralizmu związkowego i stowarzyszeniowego oraz wolności tworzenia i działania partii politycznych.

plakat-nie-spij-bo-cie-przeglosuja-1-214x300 Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"5. Tworzenie prawa

Polskie ustawodawstwo ma chronić wolność i prawo obywatela. Ma ono w pełni realizować międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony praw człowieka. Bedziemy zabiegać o radykalna reformę prawa karnego, zmierzając ku zmniejszeniu jego represyjności. Będziemy się starać o zmodyfikowanie prawa cywilnego by lepiej chroniło prawa obywateli.

6. Stosowanie prawa

Będziemy strzec prawa każdego obywatela do bezstronnego i sprawiedliwego sądu. Sądy muszą byc niezależne od organów politycznych i administracyjnych, a orzekający sędziowie musza być niezawiśli. Prokuratura winna być podporządkowana Ministerstwu Sprawiedliwości. Kolegia do spraw wykroczeń muszą zostać zlikwidowane, a prawo do pozbawienia człowieka wolności może być jedynie w rękach sądu. Należy odpolitycznić milicje obywatelską, która powinna służyc ochronie życia, wolnosci i mienia obywateli. Będziemy czujnie i uparcie reagowali na wszelkie niepraworządne praktyki i naruszanie praw obywateli.

7. Kultura i informacja

Pełny dostęp do wszechstronnej informacji, do publicznego wyrażania swych poglądów jest prawem każdego obywatela. Będziemy dążyć do likwidacji cenzury i do zniesienia monopolu państwa na emisje radiową i telewizyjną, na rozdzielnictwo papieru i kontrole drukarń. Będziemy zabiegać o pozbawiony politycznych uprzywilejowań system finansowania kultury, o warunki ułatwiające publikację niezależnych czasopism, o zapewnienie prawa niezależnej kultury do wydawnictw i instytucji służących jej potrzebom. Musimy doprowadzić do zakończenia kryzysu polskiej książki. Będziemy dokładać wysiłków, by zapenić społeczeństwu najszerszy dostęp do dóbr i wartości kultury.

8. Służba wojskowa

Będziemy się domagać skrócenia okresu odbywania służby wojskowej, szerszego wprowadzenia zastępczej służby poborowych, zwłaszcza w oświacie i słuzbie zdrowia. Będziemy dążyć do stworzenia gwarancji przestrzegania w stosuniku do żołnierzy podstawowych praw człowieka, w tym wolności sumienia i praktyk religijnych oraz prawa posiadania własności osobistej. Chcemy likwidacji przysposobienia obronnego w szkołach. Będziemy się domagać takich zmian, by wojsko służyło państwu polskiemu, a nie jakiejkolwiek partii.

9. Prawo do awansu

Będziemy żądać zniesienia nomenklatury we wszystkich dziedzinach życia społecznego i zabiegać dla wszystkich obywateli o równe prawa dostępu do pracy, zajmowania stanowisk kierowniczych, a także udziału w życiu publicznym.

ulotka-program-skrot Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"II. Gospodarka

10. Najpilniejsze działania

W ciągu czterech lat kadencji nowego Sejmu nie nastąpi, bo nastąpić nie może, żaden cud gospodarczy. Ale usamodzielnienie różnorodnych przedsiębiorstw pozwoli zmniejszyć marnotrawstwo, ograniczyć deficytową, a nieraz szkodliwą produkcję i tak przegrupować pracowników i majątgek narodowy, aby można było szybko osiągnąć lepsze wyniki. Musi być uchylona ustawa, umożliwiająca obecnie rządowi dowolne ingerowanie w działanie przedsiębiorstw, a nawet ich likwidowanie. Decyzja o likwidacji Stoczni Gdańskiej musi być zbadana przez niezależną od rządu komisję.

Uważamy za konieczne i możliwe podjęcie w Sejmie pilnych kraków celem poprawy położenia najbiedniejszych i najsłabszych społecznie rodzin. Trzeba poprawić funkcjonowanie służb publicznych, głównie służby zdrowia i oświaty. Niezbędne środki na te cele można wygospodarować, wprowadzając oszczędności w wydatkach wojskowych i resortu spraw wewnętrznych, w aparacie zarządzania, w zobowiązaniach międzynarodowych oraz ograniczając inwestycje – przede wszystkim paliwowo – surowcowe.

Podejmiemy w Sejmie i Senacie działania dla szybkiego zwiększenia produkcji żywności drogą natychmiastowego zreformowania polityki rolnej, co już doraźnie poprawi warunki życia ludnosci wiejskiej i zaopatrzenie miast.

Będziemy pilnować, aby realizowane były kompleksowo wszystkie ustalenia Okrągłego Stołu dotyczące demonopolizacji skupu i przetwórstwa płodów rolnych oraz zaopatrzenia rolnictwa, przestawienia części przemysłu na potrzeby rolnictwa, zmiany polityki podatkowej, tanich kredytów, równości wszystkich sektorów własnościowych.

Można i trzeba zahamować degradację cywilizacyjną naszego kraju, rozpad majątku narodowego i proces biednienia wiekszosci ludzi pracy. Nalezy przystąpić do skutecznej walki z inflacją. Środkiem prowadzącym do tego celu musi być przede wszystkim poddanie budżetu państwowego i systemu podatkowego kontroli parlamentarnej.

kartka-pierwszy-raz-mozesz-wybrac-large Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"11. Reforma gospodarcza

Będziemy działać na rzecz wytworzenia nowego ładu gospodarczego, którego podstawą będą rynek i działające w warunkach rynkowych samodzielne przedsiębiorstwa. Domagamy się, aby stanowiska kierowników przedsiębiorstw uspołecznionych były obsadzane w drodze konkursów.

Domagamy się faktycznego równouprawnienia wszystkich sektorów i usunięcia ingerencji administracyjnych. Każdy podmiot gospodarczy musi działać wyłącznie na swój rachunek i odpowiadać za wyniki swej pracy. Społeczeństwo nie może pokrywać strat wynikłych z niegospodarności. Jedynym kryterium oceny przedsiębiorstw musi być tylko przynoszony zysk i pożytek dla społeczeństwa.

12. Zmiana stosunków własności

Będziemy się domagać zmian stosunków własnościowych. tworzyć nalezy podstawy prawne prywatyzacji lub rzeczywistego uspołecznienia. Dotychczasowy majątek państwowy nalezy w znacznym zakresie przekazać, sprzedać lub wydzierżawić miastom i gminom, przedsiębiortswom, tworząc spółki z udziałem kapitału spółdzielczego i prywatnego. Państwo nie powinno bezpośrednio prowadzić działalności gospodarczej. Proces uwłaszczania i prywatyzacji mienia państwowego musi być prowadzony według jasnych i sprawiedliwych zasad bez przywilejów, aby nie sprowadziło się to do uwłaszczenia nomenklatury.

13. Zmiana struktury gospodarki

Uzdrowienie gospodarki wymaga zmiany jej struktury. Będziemy się domagać zmniejszenia udziału kompleksu surowcowo – energetycvznego i przemysłu ciężkiego w naszej gospodarce. Nie będziemy się godzić na żadne wyłączenia sektorów gospodarczych spod dxziałania ogólnych zasad reformy i praw rynkowych. Żądamy zaostrzenia działania ustaw antymonopolowych.

14. Zmiany instytucji zarządzania

Reforma gospodarcza powiedzie się tylko wtedy, gdy usunięte beda instytucje i mechanizmy, które ją hamują. Dlatego domagamy się usunięcia nadrzędnych szczebli nad przedsiębiorstwami. Trzeba uniemożliwić centrum gospodarczemu ingerowanie w działanie przedsiębiorstwa, zlikwidować instytucję organów założycielskich, wspólnoty i przedsiębiorstwa eksploatacji węgla w górnictwie, wszelkie centralne i pośrednie struktury spółdzielcze. Istniec mogą jedynie ciała powoływane przez same przedsiębiorstwa, jeśli nie narusza to przepisów antymonopolowych.

kartka-twoja-szansa-solidarnosc2-300x199 Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"15. Samorządy pracownicze

Domagamy się, aby uprawnienia samorządówdawały załogom wpływ na strategiczne decyzje przdsiębiorstwa i czyniły je odpowiedzialnymi za jego wyniki.

16. Rolnictwo

Gospodarke rolną uważamy za sprawę najważniejsza dla kraju. Zalezy od niej byt ludności wiejskiej i wyżywienie całego społeczeństwa. Mówimy o tej sprawie na zakończenie spraw gospodarczych ponieważ chcemy, aby cała zreformowana gospodarka narodowa działała na rzecz rolnictwa i wsi; wszystkie gałęzie przemysłu, handel krajowy i zagraniczny, transport, infrastruktura. Będziemy zabiegać o to, aby znajdowało się ono w centrum polityki gospodarczej rządu. Zwłaszcza najmniejsze ekonomicznie i społecznie rodzinne gospodarstwa rolne. Niezbędni rolnictwu wysokokwalifikowani młodzi ludzie bedą uciekać ze wsi dopóki bedzie ona drastycznieustępować miastu pod względem cywilizacyjnym. Będziemy zabiegac o to, aby w nowym ładzie gospodarczym rolnictwo zajęło należne mu, najważniejsze miejsce.

17. Nadzór społeczny

Polityka gospodarcza i proces realizacji reform muszą być poddane skutecznej kontroli społecznej. Będziemy zabiegac o jej uzgodnienie ze związkami zawodowymi (w tym rolniczymi) i reprezentacją samorządów pracowniczych i wiejskich. Żadne istotne informacje o gospodarce nie mogą być ukrywane. Chcemy tworzyć warunki do powstania różnych programów, swobodnej nad nimi dyskusji i demokratycznego wyboru tego z nich, który będzie się cieszył największym poparciem społecznym.

plakat-w-samo-poludnie-large-210x300 Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"

autor: Tomasz Sarnecki

III. Warunki życia społeczeństwa

18. Praca

Popieramy politykę pełnego zatrudnienia. Jednak sprzeciwiamy się pracy zbędnej i pozornej, której koszty ponosimy wszyscy. Będziemy się domagać świadczeń socjalnych dla ludzi przejściowo pozbawionych możliwości pracy, opłacania kosztów nauki nowego zawodu w przypadku likwidacji nierentownych przedsiębiorstw, sprawnej pomocy w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Sprzeciwiamy się wyzyskowi i dyskryminacji stażystów.

19. Godziwe zarobki

Każdy ma prawo do godziwej zapłaty za pracę. Będziemy walczyćo to, aby dochód z 42-u godzin pracy tygodniowo był wystarczający dla utrzymania rodziny. Niedopuszczalne jest zmuszania kogokolwiek do pracy dłuższej.

Emerytura jest także płacą – zapracowana latami trudu. Nie zgodzimy się na to, aby najniższa emerytura wynosiła mniej niż połowa średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Głodowe renty traktujemy jako naruszenie przez państwo umowy o ubezpieczeniach społecznych. Będziemy się domagać, aby środki zaoszczędzone na wydatkach wojskowych i wydatkach na MSW były w pierwszej kolejnosci kierowane na wyrównanie emerytur i rent do godziwego poziomu.

20. Bezpieczeństwo pracy i odpowiedzialność za wypadki

Będziemy żądać zasadniczej poprawy bezpieczeństwa pracy. Zakłady muszą ponosić odpowiedzialność cywilną za wypadki przy pracy. Należy podnieść kary za zaniedbania w dziedzinie BHP. Przemysłowa służba zdrowia powinna być niezależna od zakładu pracy, trzeba też urealnić przepisy dotyczące chorów zawodowych. Będziemy dążyć do rozszerzenia możliwości pracy i zapewnienia godziwych warunków dla ludzi niepełnosprawnych.

21. Mieszkania

Jesteśmy zdecydowani wykorzystać naszą obecność w Parlamancie dla spodowania zasadniczego przełomu w tej dziedzinie. Należy zmienić politykę mieszkaniową, która doprowadziła do obecnej sytuacji. Chcemy złamać monopol przedsiębiorstw państwowych, urynkowić gospodarkę mieszkaniową, łącząc to z szerokim kredytowaniem, tak aby mieszkania były powszechnie dostępne, wyzwolić i popierać inicjatywy indywidualne, spółdzielcze i prywatne. Społeczna kontrola nad administracjami budynków jest jedynym środkiem zahamowania dewastacji majątku i obniżenia kosztów utrzymania. Czynsze muszą pokrywać te koszty, ale ich wzrost musi zostać zrekompensowany.

22. Ochrona środowiska

Każdy Polak ma prawo dozycia w zdrowym środowisku. Żądamy radykalnej poprawy sytuacji na obszarach zagrożenia ekologicznego. Aby truciciele przestali truć nalezy stworzyć nowy system kontroli i kar. Trzeba zlikwidować lub unowocześnić szkodliwe zakłady. Kontrola społeczna w tej dziedzinie i ruchy ekologiczne powinny być wspierane i szanowane przez państwo. Sprzeciwiamy się programowi energetyki jądrowej w jego obecnej postaci. Przedmiotem naszej troski będzie racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi kraju.

23. Służba zdrowia

Domagamy się nowego systemu służby zdrowia, aby każdy człowiek mógł rzeczywiście uzyskać niezbędne leki, zabiegi i opiekę. Składki gromadzone przez ZUS muszą być wydatkowane wyłącznie na świadczenia dla ludności, a nie wspomagać budżet państwa. Chcemy zapewnić godziwe zarobki pracownikom służby zdrowia i warunki dla opieki nad chorymi. Będziemy się domagać przywrócenia samorządów lekarskich, ograniczenia biurokracji i zniesienia nomenklatury partyjnej w słuzbie zdrowia. Niezbędny jest interwencyjny, natychmiastowy import leków i sprzętu medycznego oraz środków higieny. Niezbędny jest również skuteczny i społeczne akceptowany program walki z alkoholizmem i narkomanią.

24. Szkoły i uczelnie

Szkoły i uczelnie mają być miejscem nauki i wychowania, a nie frontem ideologicznym. Na terenie szkoły niedopuszczalny jest wszelki przymus czy nacisk ideologiczny, zgodnie z tą zasadą przeciwstawiamy się propagandzie ateistycznej w szkole i światopoglądowej selekcji nauczycieli. Będziemy domagać się przyznania rozległych uprawnień samorządom rodziców, nauczycieli, uczniów i studentów. Ingerencji administracji musza być ograniczone. Konieczne jest przywrócenie pełnej autonomii wyższych uczelni. Należy w szerokim zakresie umozliwić tworzenie szkół niepaństwowych: wyznaniowych i innych. Należy umożliwić mniejszościom narodowym tworzenie własnych szkół. Szkoły mają prawo do eksperymentów pedagogicznych, a młodzież do zrzeszania się według swych potrzeb i preferencji. Domagamy się poprawy sytuacji finansowej szkół i uczelni, środków na wyposażenie dydaktyczne i nowe budynki, podniesienia uposażenia nauczycieli.

25. Młodzież

Jesteśmy świadomi, że jednym z najgroźniejszych przejawów polskiego kryzysu jest istniejące w młodym pokoleniu uzasadnione poczucie braku szans i perspektyw życiowych. Realizacja całego naszego programu ma przeciwdziałać temu zjawisku. Szczególnie dotyczy to zagadnień oświaty, mieszikań, pracy, zarobków, służby wojskowej.

26. Uciążliwości dnia codziennego

Codzienne uciążliwości szczególnie obciążają kobiety, zagrażają życiu rodzinnemu. Będziemy podejmować ciągłe starania aby je zmniejszyć. Wymaga to przede wszystkim polepszenia zaopatrzenia sklepów i lepszej organizacji sprzedaży, rozwoju usług, rozbudowy sieci instytucji opieki, w tym prywatnych. Godziwy wypoczynek wakacyjny dla dzieci i rodzin musi znów stać się powszechnie dostępny – w formach odpowiadającychprzemianom ekonomicznym i społecznym. Spodziewamy się, że reforma uruchomi różne inicjatywy, rozwijające się stowarzyszenia i organizacje samorządowe wskażą drogi konkretnych działań. Ułatwienie życia codziennego jest jednym z anszych podstawowych celów i będziemy go konsekwentnie realizować.

*      *     *

Powyższych punktów nie należy czytać jako programu obietnic. Jest to kierunek działania. Musi on być realizowany wspólnie przez społeczeństwo i jego przedstawicieli w Parlamencie. Nie jest to program zamknięty. Będziemy go wspólnie ulepszać i uzupełniać podczas kadencji nowego Sejmu i nowego Senatu.

plakat-program-300x209 Program Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"

 

Kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”

kartka-pierwszy-raz-mozesz-wybrac Kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"solidarnosc-35-proc-large-300x294 Kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"
Komitet Obywatelski „Solidarność” wystawił w wyborach 1989 roku 161 kandydatów do Sejmu oraz 100 kandydatów do Senatu. Władze PRL zagwarantowały dla siebie 65 proc. miejsc w Sejmie, czyli 299 mandatów poselskich. Prawdziwa walka wyborcza toczyła się zatem tylko o 35 proc. miejsc w Sejmie (161 mandatów) oraz o 100 proc. miejsc w Senacie. Oprócz 1 miejsca w Senacie, solidarnościowa opozycja wygrała wszystko co mogła wygrać – zdobyliśmy 161 miejsc w Sejmie oraz 99 miejsc w Senacie!  Władze PRL zaraz po przegranych przez siebie wyborach rozważały ich unieważnienie…

 

Zobacz listę kandydatów „S” w wyborach czerwcowych 1989 roku, zobacz – wyniki wyborów: do Sejmu oraz do Senatu.

plakat-glosuj-na-solidarnosc-300x210 Kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"

 

Wybory czerwcowe

plakat-s-300x214 Wybory czerwcowe

1989-05-12-obwieszczenie-pkw-lista-krajowa-300x213 Wybory czerwcowePo uzgodnieniach Okrągłego Stołu, władze PRL (formalnie Rada Państwa 13 kwietnia 1989 r.) wyznaczyły 4 czerwca 1989 roku jako datę pierwszych, częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej. W wyniku ustaleń pomiędzy ówczesną władzą a opozycją, rządząca PZPR wraz ze swymi satelitami miała zagwarantowane co najmniej 65 proc. (299) miejsc w Sejmie PRL.

Czołowych przedstawicieli ówczesnych władz państwa (35 osób) umieszczono na tzw. liście krajowej. Byli przedstawicielami PZPR, ZSL, SD, „Pax”, UChS, PZKS i PRON. W wyniku wyborów prawie wszyscy z nich przegrali.

Wybory do nowo utworzonego Senatu były w pełni demokratyczne – o 100 miejsc ubiegali się kandydaci PRL-owskich władz, a także kandydaci opozycji i inni. W wyniku wyborów, zwanych „kontraktowymi”, wybrano 460 posłów oraz 100 senatorów. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego „S” zdobyli 161 miejsc w Sejmie PRL oraz 99 miejsc w Senacie PRL. Frekwencja wyborcza w I turze głosowania wyniosła 62 proc. (w II turze tylko 25 proc.). Po raz pierwszy w krajach tzw. bloku wschodniego, opozycja dostała się do parlamentu!

W wyniku wyborów PZPR zdobyła 173 miejsca w Sejmie i żadnego w Senacie, Komitet Obywatelski „Solidarność” – 161 w Sejmie oraz 99 w Senacie, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – 76 w Sejmie, Stronnictwo Demokratyczne – 27 w Sejmie, Stowarzyszenie „Pax” – 10 w Sejmie, Unia Chrześcijańsko – Społeczna – 8 w Sejmie, Polski Związek Katolicko – Społeczny – 5 w Sejmie. 1 osoba niezrzeszona uzyskała mandat w Senacie.

Zobacz w Wikipedii: posłowie na Sejm PRL X kadencji  oraz senatorowie I kadencji.

 

Wybory_1989_wyniki_okregi_koalicja_opozycja-300x136 Wybory czerwcowe

By Tomasz Ciborski – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43540254

 

TABLICA SYNCHRONISTYCZNA 1988 – 1989 r.

POLSKA 1988
ŚWIAT 1988
kwiecień – maj: strajki w wielu miastach Polski
29 maja – 1 czerwca: spotkanie w Moskwie Ronalda Reagana z Michałem Gorbaczowem
lipiec – sierpień: kolejne strajki
31 sierpnia: spotkanie gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą ws. propozycji rozmów Okrągłego Stołu
30 listopada: telewizyjna debata Lecha Wałęsy z szefem OPZZ Alfredem Miodowiczem wybory prezydenckie w USA wygrał George Bush
18 grudnia: powstanie Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie
POLSKA 1989 ŚWIAT 1989
6-19 stycznia: plenum KC PZPR opowiedziało się za przyjęciem stanowiska w sprawie pluralizmu związkowego styczeń – luty: uczestnicy demonstracji w Wilnie żądają niepodległości Litwy
27 stycznia: robocze spotkanie gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą ws. Okrągłego Stołu
6 lutego: rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu 15 lutego: wojska radzieckie opuszczają Afganistan
3 marca: Komitet Ministrów Rady Europy przyznał Lechowi Wałęsie Nagrodę Praw Człowieka
5 kwietnia: podpisanie porozumień Okrągłego Stołu
7 kwietnia: Sejm PRL uchwalił zmianę konstytucji PRL wprowadzając Senat, urząd prezydenta; ponadto zmienił ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu oraz ustawę o stowarzyszeniach
8 kwietnia: powstanie Komitetu Obywatelskiego „S” kierującego kampanią wyborczą kandydatów „S” do Sejmu i Senatu
13 kwietnia: Rada Państwa wyznacza termin wyborów na 4 i 18 czerwca 1989
17 kwietnia 1989: ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”
20 kwietnia 1989: ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych
8 maja: ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”
10 maja: Lech Wałęsa odebrał w Strasburgu Europejską Nagrodę Praw Człowieka
4 czerwca: pierwsza tura wyborów parlamentarnych 4 czerwca: masakra studentów w Pekinie
18 czerwca: druga tura wyborów parlamentarnych
23 czerwca: w Sejmie powstaje Obywatelski Klub Parlamentarny
4 lipca: pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu 9-11 lipca: wizyta w Polsce prezydenta USA Georga Busha
19 lipca: Zgromadzenie Narodowe wybiera Prezydentem PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego
24 sierpnia: Sejm wybiera Tadeusza Mazowieckiego prezesem Rady Ministrów 23 sierpnia: kilkaset tysięcy Estończyków, Litwinów i Łotyszy domaga się niepodległości, tworzy „ludzki łańcuch” łączący stolice republik
sierpień – październik: masowe ucieczki obywateli NRD do Republiki Federalnej Niemiec
23 października: upadek komunizmu na Węgrzech
9 listopada: upadek muru berlińskiego
10 listopada: upadek komunizmu w Bułgarii
17 listopada: początek „aksamitnej rewolucji” w Czechosłowacji
17 grudnia: ogłoszenie programu reform gospodarczych przez wicepremiera Leszka Balcerowicza 3 grudnia: spotkanie na Malcie Regana i Gorbaczowa – ogłoszenie końca „zimnej wojny”
17 grudnia: początek rewolucji w Rumunii
29 grudnia: Sejm przywraca nazwę państwa „Rzeczpospolita Polska”, usuwa z Konstytucji zapisy o „kierowniczej roli PZPR” oraz „przyjaźni ze Związkiem radzieckim”. Wprowadza demokratyczne zasady ustrojowe, przywraca koronę orłowi w godle Polski. 29 grudnia: przywódca opozycji Vaclav Havel zostaje prezydentem Czechosłowacji
2 kwietnia 1997:  Zgromadzenie Narodowe R.P. uchwala obecnie obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

 

czerwiec1989 – polska droga do wolności

kartka-musimy-wtgrac czerwiec1989 - polska droga do wolności

kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie zdobyli 161 miejsc w Sejmie
oraz 99 miejsc w Senacie!

Po raz pierwszy w bloku wschodnim  demokratyczna opozycja   dostała się do parlamentu!

WYBORY CZERWCOWE

4 oraz 18 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze, w częsci wolne wybory parlamentarne, według zasad uzgodnionych przez władze PRL oraz opozycję przy Okrągłym Stole.

Wybrano 460 posłów do Sejmu i 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu. 

Władze PRL zagwarantowały dla siebie 65 proc. miejsc w Sejmie, czyli 299 mandatów poselskich.

Prawdziwa walka wyborcza toczyła się zatem tylko o 35 proc. miejsc w Sejmie (161 mandatów) oraz o 100 proc. miejsc w Senacie.

Oprócz 1 miejsca w Senacie, solidarnościowa opozycja wygrała wszystko co mogła wygrać.

Władze PRL zaraz po przegranych przez siebie wyborach rozważały ich unieważnienie…

Więcej…

plakat-w-samo-poludnie czerwiec1989 - polska droga do wolności

plakat wyborczy „S” – autor: Tomasz Sarnecki

NASI KANDYDACI 

s-100-pr czerwiec1989 - polska droga do wolności

Publikujemy listę kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” – 161 do Sejmu oraz 100 do Senatu. Startowali z poparciem Lecha Wałęsy i Komitetu Obywatelskiego,
jako kandydaci społeczeństwa, które chciało odzyskać wpływ na swoje losy…

Więcej…

niespodzianka-0 czerwiec1989 - polska droga do wolności

biuro wyborcze Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” – słynna „Niespodzianka”
Warszawa, Plac Konstytucji 6

pieczatka-wko-s-niespodzianka_ czerwiec1989 - polska droga do wolności

plakat-nie-spij-bo-cie-przeglosuja czerwiec1989 - polska droga do wolności

solidarnosc-35-proc czerwiec1989 - polska droga do wolności

A więc stało się!
Wchodzimy w te zbliżające się wybory! Wchodzimy zwartą drużyną Wałęsy, z nadzieją na wygraną, z nadzieją na wywalczenie choć odrobiny normalności w surrealistycznej krainie pozornej demokracji, którą komuniści – chyba przez przekorę – nazwali „Polską Rzeczpospolitą Ludową”.
Ach, gdyby Ona rzeczywiście była taka…

Niestety, państwo w którym przyszło nam żyć, nie jest w pełni polskie – bo zależne 

Więcej…

Jedno z najpopularniejszych pism młodzieży solidarnej, nagrodzone Nagrodą im. „Po Prostu” SDP

bajtel czerwiec1989 - polska droga do wolności

Wybory 1989 roku poprzedziły negocjacje przedstawicieli władz PRL i opozycji solidarnościowej podczas „Okrągłego Stołu”

okragly-stol czerwiec1989 - polska droga do wolności

Szyfrogramy z ambasad PRL wysyłane do Polski w 1989 roku, odtajnione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

SZYFROGR czerwiec1989 - polska droga do wolności

Dokumenty NATO o przełomowych wydarzeniach 1989 roku, odtajnione przez Kwaterę Główną Sojuszu

DOKUMENTY-NATO czerwiec1989 - polska droga do wolności

Jedno z najpopularniejszych pism opozycji solidarnościowej. Protoplasta „Gazety Wyborczej”

tygodnik-mazowsze-winieta czerwiec1989 - polska droga do wolności

Kampania wyborcza była niezwykle żywiołowa, ale musieliśmy wygrać!

kartka-pierwszy-raz-mozesz-wybrac czerwiec1989 - polska droga do wolności

encyklopedia-solidarnosci czerwiec1989 - polska droga do wolności

Wybory 1989 r. to początek końca PRL

ipn czerwiec1989 - polska droga do wolności

ulotka-program-skrot czerwiec1989 - polska droga do wolności

Najważniejszy akt prawny R.P. uchwaliliśmy 2 kwietnia 1997 r. Wcześniej była nowela kwietniowa (1989) i Mała Konstytucja (1992)

konstyt czerwiec1989 - polska droga do wolności