polska droga do wolności

Senat

NASI W SENACIE I kadencji (1989 – 1991):

(klikając w nazwisko przejdziesz do biogramu w Wikipedii)

imię nazwisko wiek okręg wyborczy liczba głosów % głosów strona senatora
Piotr Łukasz Andrzejewski 50 woj. piotrkowskie 43 080 65,07 Senat I kadencji
Stefan Bembiński 72 woj. radomskie 148 969 61,57 Senat I kadencji
Stanisław Bernatowicz 79 woj. suwalskie 93 857 59,34 Senat I kadencji
Grzegorz Białkowski 56 woj. piotrkowskie 138 483 59,43 Senat I kadencji
Edmund Bilicki 61 woj. szczecińskie 232 112 60,99 Senat I kadencji
Anna Bogucka – Skowrońska 47 woj. słupskie 106 575 68,129 Senat I kadencji
Włodzimierz Bojarski 59 woj. wałbrzyskie 186 492 72,40 Senat I kadencji
Antoni Henryk Borowski 63 woj. elbląskie 92 496 57,92 Senat I kadencji
Kazimierz Brzeziński 47 woj. konińskie 98 179 56,11 Senat I kadencji
Andrzej Celiński 39 woj. płockie 131 525 69,43 Senat I kadencji
August Chełkowski 62 woj. katowickie 878 869 63,95 Senat I kadencji
Jan Chodkowski 51 woj. ostrołęckie 89 420 63,04 Senat I kadencji
Stanisław Chrobak 39 woj. tarnowskie 209 490 76,94 Senat I kadencji
Roman Ciesielski 65 woj, krakowskie 412 179 81,23 Senat I kadencji
Gabriela Cwojdzińska 61 woj. koszalińskie 114 416 53,77 Senat I kadencji
Andrzej Czapski 35 woj. bialskopodlaskie 91 328 72,28 Senat I kadencji
Stanisław Dembiński 56 woj. toruńskie 159 435 64,70 Senat I kadencji
Jerzy Józef Dietl 62 woj. łódzkie 256 478 60,13 Senat I kadencji
Roman Duda 54 woj. wrocławskie 328 358 68,49 Senat I kadencji
Andrzej Fenrych 67 woj. tarnowskie 198 138 72,77 Senat I kadencji
Władysław Findeisen 62 woj. stołeczne warszawskie 736 293 67,31 Senat I kadencji
Bolesław Józef Fleszar 56 woj. rzeszowskie 252 735 79,37 Senat I kadencji
Ryszard Ganowicz 58 woj. poznańskie 386 615 68,35 Senat I kadencji
Józef Góralczyk 65 woj. opolskie 222 220 62,25 Senat I kadencji
Henryk Grządzielski 35 woj. słupskie 77 022 41,31 Senat I kadencji
Alicja Grześkowiak 48 woj. toruńskie 170 935 69,37 Senat I kadencji
Stefania Hejmanowska 52 woj. gorzowskie 94 732 56,39 Senat I kadencji
Stanisław Andrzej Hoffmann 40 woj. leszczyńskie 81 241 46,02 Senat I kadencji
Gustaw Holoubek 66 woj. krośnieńskie 157 624 75,94 Senat I kadencji
Gabriel Janowski 41 woj. siedleckie 140 332 61,13 Senat I kadencji
Cezary Józefiak 57 woj. łódzkie 202 052 47,37 Senat I kadencji
Ryszard Juszkiewicz 61 woj. ciechanowskie 87 973 59,21 Senat I kadencji
Antoni Jutrzenka – Trzebiatowski 51 woj. olsztyńskie 131 188 53,66 Senat I kadencji
Jarosław Kaczyński 40 woj. elbląskie 92 595 57,98 Senat I kadencji
Lech Kaczyński 40 woj. gdańskie 423 640 67,78 Senat I kadencji
Andrzej Kaliciński 67 woj. białostockie 153 758 58,45 Senat I kadencji
Tadeusz Kłopotowski 62 woj. siedleckie 144 532 63,10 Senat I kadencji
Bartłomiej Kołodziej 35 woj. włocławskie 95 203 61,396 Senat I kadencji
Lech Kozioł 50 woj. łomżyńskie 100 980 73,78 Senat I kadencji
Jan Kozłowski 60 woj. tarnobrzeskie 160 388 68,38 Senat I kadencji
Krzysztof Kozłowski 58 woj. krakowskie 364 090 71,77 Senat I kadencji
Andrzej Kralczyński 46 woj. bielskie 253 681 68,96 Senat I kadencji
Erwin Kruk 48 woj. olsztyńskie 142 315 58,21 Senat I kadencji
Maciej Krzanowski 59 woj. bielskie 262 518 71,36 Senat I kadencji
Zofia Kuratowska 58 woj. nowosądeckie 231 512 82,47 Senat I kadencji
Edward Lipiec 52 woj. zielonogórskie 146 835 59,45 Senat I kadencji
Wiesław Lipko 62 woj. zamojskie 165 943 77,94 Senat I kadencji
Jan Józef Lipski 59 woj. radomskie 115 475 47,67 Senat I kadencji
Bogdan Lis 37 woj. gdańskie 459 085 73,43 Senat I kadencji
Andrzej Machalski 47 woj. częstochowskie 208 050 67,87 Senat I kadencji
Jerzy Madej 54 woj. koszalińskie 123 780 58,17 Senat I kadencji
Karol Modzelewski 52 woj. wrocławskie 359 490 74,95 Senat I kadencji
Jan Musiał 41 woj. przemyskie 128 340 71,60 Senat I kadencji
Ireneusz Niewiarowski 46 woj. konińskie 105 198 60,12 Senat I kadencji
Zdzisław Nowicki 38 woj. pilskie 70 884 36,26 Senat I kadencji
Stanisław Obertaniec 41 woj. legnickie 131 147 69,91 Senat I kadencji
Edmund Jan Osmańczyk 75 woj. opolskie 243 4635 68,20 Senat I kadencji
Władysław Papużyński 59 woj. legnickie 125 268 65,82 Senat I kadencji
Aleksander Paszyński 61 woj. bydgoskie 177 504 44,66 Senat I kadencji
Krzysztof Pawłowski 43 woj. nowosądeckie 205 390 73,16 Senat I kadencji
Andrzej Piesiak 35 woj. jeleniogórskie 117 324 62,51 Senat I kadencji
Jerzy Kazimierz Pietrzak 40 woj. kaliskie 167 828 60,83 Senat I kadencji
Leszek Piotrowski 50 woj. katowickie 841 511 61,23 Senat I kadencji
Walerian Piotrowski 62 woj. zielonogórskie 130 591 52,87 Senat I kadencji
Benedykt Pszczółkowski 38 woj. ciechanowskie 93 770 63,77 Senat I kadencji
Edward Pyziołek 50 woj. skierniewickie 106 020 69,79 Senat I kadencji
Anna Radziwiłł 50 woj. stołeczne warszawskie 733 230 67,03 Senat I kadencji
Jerzy Regulski 65 woj. jeleniogórskie 118 155 62,95 Senat I kadencji
Ryszard Reiff 65 woj. łomżyńskie 96 219 70,30 Senat I kadencji
Zbigniew Rokicki 42 woj. skierniewickie 98 355 64,75 Senat I kadencji
Zbigniew Romaszewski 49 woj. tarnobrzeskie 175 715 74,91 Senat I kadencji
Andrzej Rozmarynowicz 66 woj. częstochowskie 209 806 68,44 Senat I kadencji
Franciszek Sobieski 61 woj. włocławskie 84 897 54,74 Senat I kadencji
Adam Stanowski 62 woj. lubelskie 283 595 71,47 Senat I kadencji
Andrzej Stelmachowski 64 woj. białostockie 158 326 60,18 Senat I kadencji
Jerzy Adam Stępień 42 woj. kieleckie 260 223 61,34 Senat I kadencji
Henryk Janusz Stępniak 40 woj. lubelskie 293 321 73,92 Senat I kadencji
Stanisław Stomma 81 woj. płockie 118 826 62,73 Senat I kadencji
Andrzej Szczepkowski 66 woj. chełmskie 50 601 54,78 Senat I kadencji
Andrzej Szczypiorski 65 woj. krośnieńskie 153 533 63,68 Senat I kadencji
Józef Ślisz 55 woj. rzeszowskie 258 920 81,31 Senat I kadencji
Mieczysław Tarnowski 44 woj. wałbrzyskie 172 807 67,09 Senat I kadencji
Antoni Tokarczuk 39 woj. bydgoskie 232 413 58,47 Senat I kadencji
Andrzej Tomaszewicz 46 woj. sieradzkie 84 759 54,88 Senat I kadencji
Mieczysław Trochimiuk 53 woj. bialskopodlaskie 91 281 72,24 Senat I kadencji
Witold Trzeciakowski 63 woj. stołeczne warszawskie 733 041 67,01 Senat I kadencji
Tadeusz Ulma 61 woj. przemyskie 137 488 77,77 Senat I kadencji
Mieczysław Ustasiak 52 woj. szczecińskie 230 371 60,54 Senat I kadencji
Andrzej Wajda 48 woj. suwalskie 105 407 66,64 Senat I kadencji
Edward Joachim Wende 53 woj. kaliskie 188 147 68,27 Senat I kadencji
Andrzej Wielowieyski 61 woj. katowickie 912 969 66,63 Senat I kadencji
Henryk Zbigniew Wilk 59 woj. ostrołęckie 95 067 67,02 Senat I kadencji
Eugeniusz Wilkowski 35 woj. chełmskie 52 258 56,69 Senat I kadencji
Janusz Woźnica 40 woj. zamojskie 159 487 74,91 Senat I kadencji
Tadeusz Zaskórski 65 woj. piotrkowskie 147 372 63,26 Senat I kadencji
Tadeusz Zieliński 62 woj. sieradzkie 91 245 59,08 Senat I kadencji
Janusz Ziółkowski 65 woj. poznańskie 378 201 69,86 Senat I kadencji
Stanisław Józef Żak 53 woj. kieleckie 293 859 69,26 Senat I kadencji
Antoni Żurawski 55 woj. leszczyńskie 78 777 41,30 Senat I kadencji
Stanisław Żytkowski 41 woj. gorzowskie 94 934 56,51 Senat I kadencji

uwaga: % głosów oznacza % ważnie oddanych głosów