polska droga do wolności

TYGODNIK MAZOWSZE

1989-05-08-gazeta-wyborcza-nr-1_str-1-205x300 TYGODNIK MAZOWSZEtygodnik-mazowsze-winieta TYGODNIK MAZOWSZETygodnik Mazowsze to najpopularniejsze czasopismo opozycji solidarnościowej, wydawane w konspiracji od 11 lutego 1982 do 12 kwietnia 1989, w nakładzie od 50 do 80 tys. egz (wydano 290 numerów w formacie A4, offset).

Zespół redakcyjny w różnych okresach, m.in. (alfabetycznie): Anna Bikont (ps. Anna Mól), Piotr Bikont, Tomasz Burski (ps. Tomasz Chudy), Zofia Bydlińska-Czernuszczyk, Barbara Dąbrowska, Anna Dodziuk, Olga Iwaniak, Wojciech Kamiński (ps. Alex), Joanna Kluzik, Krzysztof Leski (ps. K. Pajka), Agata Niewiarowska, Piotr Pacewicz (ps. Feliks Felicki), Małgorzata Pawlicka, Brygida Pytkowska, Elżbieta Regulska, Joanna Szczęsna (ps. Jan Klincz), Marta Woydt (ps. Jagna, gagman), Ludwika Wujec (ps. Michał Kos), Gwido Zlatkes

Współpracownicy (alfabetycznie): Seweryn Blumsztajn, Wojciech Cesarski, Jan Cywiński, Tomasz Chlebowski, Jacek Kalabiński (ps. Kass i Kassandra), Irena Lasota, Renata Majewska, Marek Michalski, Jan Rytkiewicz, Roman Stefański, Anna Sianko, Joanna Stasińska-Weschler, Halina Szymula.

Znaczna część zespołu redakcyjnego „TM”, dzięki porozumieniom „Okrągłego Stołu”, utworzyła „Gazetę Wyborczą”.


styczeń  1989


luty 1989


marzec 1989


kwiecień 1989

zobacz wszystkie numery Tygodnika Mazowsze